Projekt NFOŚiGW

Budowa instalacji odzysku i recyklingu odpadów w celu wytworzenia wosku polimerowego oraz komponentów do produkcji Pro-Brykietu w firmie Makpol Recykling w Lublińcu”, w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW.

wniosek Beneficjenta o nr 2122/2021

Umowa nr 9/2023/Wn12/OZ-UI-GO/P z dnia 23.02.2023r na kwotę 30 215 317,00 zł

Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia 31.12.2024r.

Telefon:

+48 798 784 517

Adres:

ul. Inwestycyjna 2,
42-700 Lubliniec

Makpol Recykling Sp. z o. o.

ul. Inwestycyjna 2
42-700 Lubliniec

NIP: 575-185-62-82
REGON: 241236138