IMG_0017
Niszczenie produktów, materiałów i końcówek serii

Niszczenie produktów

Makpol Recykling w ramach konsorcjum zajmuje się niszczeniem wadliwych przedmiotów i towarów, które zostały uszkodzone w transporcie, zostały wycofane  z rynku lub uległy przeterminowaniu. Niszczymy również markowe produkty, materiały i końcówki serii. Przedmioty te zostaną przekształcone w sposób ,który  uniemożliwi ich wykorzystanie do celu, dla którego zostały stworzone . Produkty są niszczone w sposób nieodwracalny a po ich  zniszczeniu odpady są poddawane dalszym procesom  unieszkodliwiania i utylizacji aby ostatecznie zostać przekształconymi  termicznie w procesie R1. Nasza firma zapewnia, że materiały poddane utylizacji /niszczeniu  tracą swoje wartości handlowe przez co nie trafią na rynek wtórny.

CO NISZCZYMY:

  • markowe tekstylia i zabawki
  • markowy sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt Hi-Fi, elektronika
  • sprzęt biurowy i komputerowy , karty chipowe, karty kredytowe, karty telefoniczne
  • nośniki danych, dyski DVD, CD, taśmy magnetyczne
  • NISZCZENIE CELNE – Makpol Recycling w ramach konsorcjum bierze udział w niszczeniu przedmiotów i rzeczy, które Urząd Celny zarekwirował i zostały przejęte przez celników oraz podlegają zniszczeniu zgodnie z przepisami prawa.
  • markowe tekstylia i zabawki
  • inne produkty oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi i wzorami
  • próbki handlowe towarów

PRODUKCJA PALIW ALTERNATYWNYCH

PRODUKCJA PALIW ALTERNATYWNYCH

więcej

PRZETWARZANIE ODPADÓW

PRZETWARZANIE ODPADÓW

więcej

NISZCZENIE PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I KOŃCÓWEK SERII

NISZCZENIE PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I KOŃCÓWEK SERII

więcej

UTYLIZACJA
OPON I FOLII ROLNICZYCH

UTYLIZACJA
OPON I FOLII ROLNICZYCH

więcej

Telefon:

+48 798 784 517

Adres:

ul. Inwestycyjna 2,
42-700 Lubliniec

Makpol Recykling Sp. z o. o.

ul. Inwestycyjna 2
42-700 Lubliniec

NIP: 575-185-62-82
REGON: 241236138