Zezwolenia 

Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wymaga uzyskania pozwoleń odpowiednich organów administracji.

Każdy z zakładów należących do Makpol Recykling Sp. z o.o. jest objęty osobnym zezwoleniem.

Klikając w poniższe dokumenty można zapoznać się z posiadanymi przez nas pozwoleniami. 

Pozwolenie zintegrowane instalacja w Lublińcu

Telefon:

+48 798 784 517

Adres:

ul. Inwestycyjna 2,
42-700 Lubliniec

Makpol Recykling Sp. z o. o.

ul. Inwestycyjna 2
42-700 Lubliniec

NIP: 575-185-62-82
REGON: 241236138