Zezwolenia 

Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wymaga uzyskania pozwoleń odpowiednich organów administracji.

Każdy z zakładów należących do Makpol Recykling Sp. z o.o. jest objęty osobnym zezwoleniem.

Klikając w poniższe dokumenty można zapoznać się z posiadanymi przez nas pozwoleniami. 

Pozwolenie zintegrowane instalacja w Lublińcu